Få pris-overslag

 • Indtast adresse
 • Tryk på knappen “Optegn område”
 • Tryk på kortet ved første hjørne af grunden, dernæst 2. og 3. hjørne. Afslut opmålingen ved at trykke på første hjørne igen.
 • Hvis det drejer sig om flere sammenhængende områder, gentag punkt 2 & 3.

– eller giv os et kald på tlf. 92 27 17 17

Tegning er aktiveret. Marker ét punkt på kortet ad gangen, for at forbinde disse.
Vejledende areal: 0 m2
Vejledende pris: 0 DKK ekskl. moms
← Tilbage til kortet

Dit optegnede areal fra forrige side vil automatisk blive medsendt. Har du endnu ikke optegnet noget, kan du stadig nå at gå tilbage og gøre det.

Du er naturligvis også velkommen til at kontakte os direkte på telefon 92 27 17 17 eller sende os en email.

Feltet er obligatorisk
Feltet er obligatorisk
Feltet er obligatorisk
Bliv kontaktet
Tak for din henvendelse. Du vil høre fra os hurtigst muligt.
Husk at bekræfte, at du ikke er en robot.

Arealopmåling, kortlægning og digitalisering af udearealer

Med arealopmåling kan vi skabe et hurtigt og præcist overblik over store og små udearealer – Hos os får du både et højopløseligt 2D-kort samt en 3D model af området.

Vi overflyver et givent område, hvor man ønsker at kende størrelsen af de grønne arealer, belægning mm. Mange har tidligere benyttet ortofoto / flyfoto til dette, men der er ret stor usikkerhed i opmåling via ortofoto. Det skyldes blandt andet udfordringer med skygger, udhæng, vinkler, dårlig kvalitet mm. Ved at få foretaget opmåling via droneteknologi eliminerer man mange af de usikkerheder, som man kender fra flyfotos – Og kan opnå opmålinger med usikkerheder på ned til 2-5 cm.

Årsagen til at vi kan måle så præcis er, at vi efter overflyvningen med dronen, laver området til en højopløselig 2D og 3D model som gør, at vi kan eliminere næsten alle skygger, udhæng, vinkler mm., og vi kan derfor på 3D modellen lave opmåling af eksempelvis græs- og belægningsarealer. En arealopmåling hos og giver et let overblik over arealerne, hvor de forskellige elementer er indtegnet (græs, hæk, belægning mv.) på et samlet kort – Altså en komplet digitalisering af jeres udearealer.

De seneste ortofotos (2017) har en opløsning på 12,5cm pr pixel. Til sammenligning har vores drone-kortlægninger opløsning på op til 0,5cm pr pixel, altså hele 25 gange højere opløsning end flyfoto. Det er en mærkbar forskel, som er helt afgørende for at vi kan lave så præcise opmålinger af udearealer.

Almindeligt billede

3D model

2D Opmåling

3D modellen er i særdeles unik fordi, den kan levere relevant, præcis og konkret data – men vigtigst af alt fordi, at I selv får adgang til at benytte den efter vi har lavet opmålingen, dvs. at I selvstændigt f.eks. kan:

 • Foretage optælling (lygtepæle, kloaker, bænke, træer, buske, vinduer mm.)
 • Måle arealer (tage, tagrender, facader mm.)
 • Måle højde, bredde, længde på hæk, buske, træer mm.
 • Beregne plads ved etablering af fodboldbane, grill område, terrasser mm.
 • Beregne hældninger
 • Optegne anlægsarbejder
 • Koter

Den hyppigste årsag til, at vores kunder får udarbejdet arealopmåling er optimering.

Ved at få foretaget denne analyse kan du optimere tidsforbruget på opgaver i f.eks. driften, og kan du optimere tid, så kan du spare penge eller endnu vigtigere, bruge tiden hvor den skaber mere værdi. Mange af vores kunder benytter ligeledes arealopmålingen til:

 • Udbud ved varetagelse af f.eks. græsslåning og vinterberedskab
 • Optimering af arbejdsgange
 • Optimering/ deling af maskiner
 • Målbart materiale som nemt kan deles med ansatte, underleverandører og lign.